0.5% dohodnine Folklornemu društvu Preddvor 

01.11.2012

Od letošnjega leta je Folklorno društvo Preddvor društvo v javnem interesu in lahko mu namenite do 0.5% dohodnine.

Leto gre h koncu, zato vas obveščam, da lahko del svoje dohodnine prostovoljno namenite neprofitnim društvom, kamor sodi tudi naša folklorna skupina.
Zakon o dohodnini namreč omogoča, da davčni zavezanci namenite del dohodnine neprofitnim organizacijam, ki so upravičene do teh sredstev. Zavezancev to nič ne stane, gre za to, da se je država pripravljena odpovedati 0,5 odstotka vaše dohodnine v korist društva. Kako to storiti?
 

V obrazec ‘Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije’, ki ga najdete na povezavi:

http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177b.pdf  
 

vpišete svoje podatke in podatke društva:

Ime oz. naziv upravičenca:

Folklorno društvo Preddvor

Davčna številka upravičenca: 78133050

in izberete odstotek donacije (največ 0,5 odstotka).
 

Izpolnjen obrazec, natisnjen (in podpisan) lahko oddate na vašem davčnem uradu osebno, pošljete po pošti ali pa ga izpolnite preko sistema eDavki (http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx) in sicer najkasneje do 31.decembra 2012.
 

Ps: Prosim, potrudite se in posredujte mail o dohodnini vsem, ki so zaposleni in jih poznate (staršem, prijateljem,...)
 


« Domov