Delovanje FD Preddvor

Naše Folklorno društvo prihaja iz Preddvora na Gorenjskem. Preddvor, ki je del Občine Preddvor, leži okoli 10 km severno od Kranja in se ponaša s številnimi znamenitostmi. V samem Preddvoru in okolici se nahajajo štirje gradovi (Pusti grad, Turn, Hrib in Preddvor), župnijska cerkev sv. Petra, podružnični cerkvi sv. Lenarta na Bregu ob Kokri in sv. Nikolaja nad Mačami s svetovno znanimi freskami iz 15. stoletja, vitražnimi okni in kasetiranim stropom.

 

Folklorno društvo v Preddvoru obstaja z nekaterimi prekinitvami že vse od leta 1951. Od leta 1993 je skupina nastopala pod imenom Folklorna skupina Cirles, v okviru Kulturn umetniškega društva Matije Valjavca iz Preddvora. Konec leta 2006 pa smo ustanovili samostojno društvo – Folklorno društvo Preddvor. Smo izvirna skupina in plešemo gorenjske plese iz Preddvora in njegove okolice (Štajeriš, Sotiš, Popokana, Požugana ali Špic polka, Krajc polka ali Peta špica, Zibenšrit, Cvajšrit, Šuštarska, Rašpla, Traplan polka, Kmečki valček, Zvezda, Metla ples, Kowtre šivat, Klobučkov ples, Mlatenje žita, Gorenjski pozdrav). V našem programu so tudi plesi slovenske Štajerske in Bele Krajine. Odraslo sekcijo, ki je razdeljena na prvo in drugo odraslo skupino, danes sestavlja okrog 50 članov in članic ter trije godci. V prvi skupini so člani v starosti od 15–40 let, v drugi pa od 38 do 60 let.

 

Do sedaj smo Občino Preddvor in tudi Slovenijo zastopali že na številnih festivalih tako doma kot tudi v tujini. Večkrat smo bili med nastopajočimi na regionalnih kot tudi državnem srečanju folklornih skupin v Beltincih in v Črnomlju. Gostovali smo v enajstih državah (v Avstriji, Češki, Hrvaški, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, na Poljskem, v Turčiji, v Bosni, na Slovaškem in Madžarskem). Snemali smo z RTV SLO, TV3, ORF, s Slavkom in Gregom Avsenikom, ansamblom Gašperji, nastopali na dobrodelnih prireditvah (Klic dobrote, Licht in Dunkel) itd. Smo tudi člani Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (med. CIOFF-a).Od leta 1996 obstaja tudi Otroška folklorna sekcija. Tri leta je delovala kot podmladek Turističnega društva Preddvor, nato pa je leta 2002 prešla pod okrilje Občine Preddvor. V tem obdobju je skupina imela preko 50 nastopov, med temi je bilo sedem območnih revij in dve regijski tekmovanji ter tri gostovanja v tujini (v Avstriji in Italiji).
Otroško sekcijo sestavlja 45 otrok, ki so razdeljeni v dve skupini: v mlajši skupini plešejo predšolski otroci in otroci I. triade, v srednji skupini pa otroci II. in III. triade. S svojim poustvarjanjem ljudskih običajev, plesov, oblačil in glasbe skušajo najmlajšim in starejšim približati in predstaviti našo preteklost na kar najbolj originalen in zanimiv način ter jih vzgajati do bolj pozitivnega odnosa do tega dela naše kulturne dediščine.